การใช้โดรนในอุตสาหกรรมรถไฟ

การใช้โดรนในอุตสาหกรรมรถไฟ

ทางรถไฟเป็นหนึ่งในเครือข่ายที่เชื่อมส่วนต่างๆ ของประเทศเข้าด้วยกัน เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ การรถไฟอาจตกอยู่ในความเสี่ยง สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากพายุ แผ่นดินไหว หรือจากน้ำท่วมที่ท่วมทางรถไฟทั้งหมด ในสถานการณ์เช่นนี้ เป็นไปไม่ได้ที่จะทราบได้ว่าส่วนใดของทางรถไฟได้รับความเสียหายจริง ๆ และจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซม และส่วนใดที่ปลอดภัยสำหรับการขนส่ง เนื่องจากความท้าทายที่เจ้าหน้าที่การรถไฟต้องเผชิญในการพิจารณาความเสียหายและความปลอดภัยของรางรถไฟ โดรนจึงกำลังหาทางเข้าสู่อุตสาหกรรมการรถไฟ โดรนสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทางรถไฟได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น โดรนสามารถให้ความปลอดภัยแก่อุตสาหกรรมการรถไฟด้วยวิธีต่อไปนี้:

·ให้ฟีดวิดีโอก่อนการเดินทางบนทางรถไฟ

· ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพสะพานรถไฟ

· การสะสมของเศษซากบนรางรถไฟหรือฐานของสะพานที่อาจสร้างความเสียหายให้กับสะพานและทำให้รถไฟไม่สามารถข้ามได้

BNSF Railways ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายทางรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ได้ทำงานร่วมกับ FAA เพื่อสำรวจความเป็นไปได้ของการใช้โดรนในการสำรวจและประเมินผลเพื่อให้รถไฟสามารถเดินทางต่อไปได้โดยไม่ขาดตอน

โดยทั่วไป งานทั้งหมดเหล่านี้ในการดูแลสภาพของทางรถไฟเป็นความรับผิดชอบของพนักงานรถไฟที่จะเสี่ยงชีวิตในการช่วยให้รถไฟเคลื่อนตัวได้อย่างปลอดภัย

ไม่เพียงแต่องค์ประกอบทางธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวและน้ำท่วมเท่านั้นที่สามารถทำลายรางรถไฟได้ แต่ความร้อนจัดในฤดูที่อุณหภูมิสูงในฤดูร้อนอาจทำให้ทางรถไฟขยายตัวได้ ในขณะที่อุณหภูมิลดลงในฤดูหนาวอาจทำให้ทางรถไฟหดตัวได้ รอยแตกในรางรถไฟ นอกจากนี้ หากมีหิมะตกและสภาพอากาศหนาวเย็นสุดขั้วยังคงส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบทางรถไฟเพื่อให้แน่ใจว่ารถไฟผ่านได้อย่างปลอดภัยนั้นมีความเสี่ยงสูงและมีความเสี่ยงต่อชีวิตของเจ้าหน้าที่รถไฟอยู่เสมอ

อย่างไรก็ตาม ด้วยการใช้โดรนในการดำเนินการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อชีวิตเจ้าหน้าที่จึงหมดไป โดรนให้ภาพที่ชัดเจนว่าสภาพในพื้นที่เป็นอย่างไร และทำให้เจ้าหน้าที่สามารถตัดสินใจได้ในทันทีและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเส้นทางของรถไฟ

โดรนจะทำหน้าที่ตรวจสอบทั้งหมดในทุกสภาพไม่ว่าจะรุนแรงเพียงใด และส่งข้อมูลไปยังผู้ตรวจสอบที่สามารถใช้ข้อมูลเพื่อระบุข้อบกพร่องใดๆ ในทางรถไฟได้ ดังนั้นชีวิตของเจ้าหน้าที่จึงไม่มีความเสี่ยงในการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสภาพของทางรถไฟ นอกจากนี้ รถไฟบรรทุกสินค้ายังสามารถวิ่งได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะสูญหายหรือเกิดอุบัติเหตุ

กล่าวโดยสรุป โดรนกำลังเข้าสู่อุตสาหกรรมทุกประเภทและค้นพบตัวเองในเกือบทุกสาขา ความสามารถในการบันทึกข้อมูลอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับงานที่สำคัญคือสิ่งที่ทำให้โดรนมีความโดดเด่นในด้านประสิทธิภาพในภาคสนาม และการกรองข้อมูลไปยังการออกแบบโครงลวดช่วยให้มีเวลาเพียงพอสำหรับการตรวจสอบ

เป้าหมายหลักของ Robotics คือการลดและลดความซับซ้อนของงานการดำเนินงานที่ซับซ้อน โดยการอำนวยความสะดวกในการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เป้าหมายหลักของ Robotics คือการทำให้องค์กรต่างๆ ใช้งานได้อย่างมีเหตุผลเพื่อให้แอปพลิเคชันทำงานได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถทดสอบระบบได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และเพื่อให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจที่สำคัญทุกคนที่เกี่ยวข้องในโครงการมองเห็นได้จากระยะไกล

สล็อตเว็บตรง